ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KL.I

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

                                               

 

DZIAŁ PROGRAMU

JEDNOSTKA TEMATYCZNA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia

w rodzinie

 

 

 

 

 

METODY PRACY Z UCZNIAMI

 

- miniwykład

- projekcje filmów

-pogadanka z wykorzystaniem plansz

- łańcuch skojarzeń

- praca

 w grupach

 

1.Po co „Wychowanie do życia w rodzinie”- budujemy zdrowy obraz samego siebie(samoocena)

 

 

 

2.Rola koleżeństwa i przyjaźni w życiu człowieka.

 

 

 

 

 

3.Chwytaj dzień ale mądrze-czyli o kulturze wolnego czasu.

 

 

 

4.Wartość  rodziny w życiu człowieka.

 

 

 

 

 

5.Wartości w życiu człowieka.

 

 

 

6.Szukać igły w stogu siana dziewczyna/chłopak moich marzeń.

 

 

 

7. Konflikty pokoleń – przyczyny i sposoby rozwiązywania.

 

 

 

 

8.Fazy życia człowieka.(lekcja

z podziałem na grupy)

 

 

 

9.Problemy okresu dojrzewania.(lekcja z podziałem na grupy)

 

 

10.Popęd płciowy i jego biologiczne uwarunkowania.

 (lekcja z podziałem na grupy)

 

 

 

11.Uzależnienia problem współczesnej młodzieży.

 

 

 

12.Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja z podziałem na grupy)

 

 

 

13. Rola autorytetu w życiu człowieka.

  

 

                                                      

14. Presja seksualna( lekcja

z podziałem na grupy)

 

 

q  Akceptacja siebie

q  Zdobycie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na siebie(zalety, wady)

 

q  Nabranie poczucia własnej wartości

q   Uświadomienie sobie cech dobrego kolegi i przyjaciela,

q   Uzmysłowienie sobie że przyjaźń wymaga pewnego trudu.

 

 

q  Uświadomienie sobie korzyści płynących z planowania dnia.

 

 

q  Poznanie socjalizacyjnej funkcji rodziny,

q  Docenienie roli rodziny w swoim życiu.

q  Uświadomienie sobie wpływu własnego postępowania na życie rodzinne.

 

q  Rozumie, że wartości decydują o sensie życia każdego człowieka

q  Ocenia własny system wartości

 

q  Uzmysłowienie sobie znaczenia pierwszych związków, poznanie rodzajów młodzieńczej miłości.

q  Stworzenie wizji udanego małżeństwa i rodziny.

 

q  Przewidywanie konsekwencji  swoich zachowań

q  Zrozumienie konieczności rozwiązywania konfliktów

q  Budowa prawidłowych relacji

q  z rodzicami, dziadkami.

 

q  Poznanie zmian zachodzących

      w życiu człowieka w sferze

      biologicznej, psychicznej

            i społecznej.

 

q  Zrozumienie i poznanie istoty problemów związanych z okresem dojrzewania.

 

q  Poznanie problemów związanych

            z pojawieniem się w okresie

            dojrzewania popędu płciowego.

       Uzmysłowienie sobie zachodzenia

       zmian fizycznych w tym okresie

 

 

q  Poznanie mechanizmów działania używek i ich szkodliwości.

 

q  Zna różnice w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym mężczyzny i kobiety.

q  Potrafi określić czym jest dla niego kobiecość i męskość

q  Utożsamia się z własną płcią i akceptuje ją

 

q  Potrafi zdecydować o prymacie jednych wartości nad innymi

q  Rozumie, że nie wszystko co jest atrakcyjne – jest dobre

 

q  Uzmysłowienie sobie że należy unikać sytuacji , w których może dojść do wykorzystywania seksualnego

q  Potrafi powiedzieć nie w sytuacji próby wymuszenia współżycia seksualnego.

                                                                                         

                                                                                          Opracowała: M. Zdechlik